Henkilöautokortti

Autokoulun B-kortin suoritus on kolmivaiheinen. Sen osia ovat:

  1. Perusvaihe. Ensin suoritetaan perusvaihe, joka päättyy kuljettajantutkintoon. Ensimmäinen ajokortti on lyhytaikainen, jonka voimassaoloaika on 2 vuotta.
  2. Harjoitteluvaihe. Perusvaiheen suorittamisen jälkeen on suoritettava ensin harjoitteluvaihe (1-3 kk lyhytaikaisen ajokortin myöntämisestä) ja sen jälkeen syventävä vaihe.
  3. Syventävä vaihe. Syventävän vaiheen kurssille voi osallistua 3 kk-2 vuotta lyhytaikaisen ajokortin myöntämisestä.

Autokoulukurssin voi aloittaa vuotta ennen kuin täyttää 18 vuotta.

Aihepiiri Tunnin aihe
1: Auton hallinta B1 Kuljettajaopetus ja oppiminen

B2 Auton toiminnan perusteet

B3 Auton ajamisen perusteet

B4 Liikennejärjestelmän perusteet

2: Liikennetilanteiden hallinta B5 Toiminta liikennetilanteissa

B6 Liikennetilanteiden hallinnan perustaidot

B7 Liikennevirrassa ajaminen

B8 Ajolinjat risteyksissä

B9 Ajovuorot risteyksissä

B10 Vuorovaikutustaidot liikennetilanteissa

B11 Ajaminen taajaman ulkopuolella

B12 Näkyvyyden riskit

B13 Pitävyyden riskit

3: Matkan hallinta B14 Ajon suunnittelu

B15 Pelivaran valinta

B16 Nopeusvalinnat

4: Yksilöllisten tilanteiden hallinta B17 Ihminen ajoneuvon kuljettajana

B18 Oman toiminnan arviointi

5: Ympäristötekijöiden hallinta B19 Vastuullinen kuljettaja

 

 

 

B-ajokortti

1586 €