Henkilöautokortti

Autokoulun B-kortin suoritus on kolmivaiheinen. Sen osia ovat:

  1. Perusvaihe. Ensin suoritetaan perusvaihe, joka päättyy kuljettajantutkintoon. Ensimmäinen ajokortti on lyhytaikainen, jonka voimassaoloaika on 2 vuotta.
  2. Harjoitteluvaihe. Perusvaiheen suorittamisen jälkeen on suoritettava ensin harjoitteluvaihe (1-3 kk lyhytaikaisen ajokortin myöntämisestä) ja sen jälkeen syventävä vaihe.
  3. Syventävä vaihe. Syventävän vaiheen kurssille voi osallistua 3 kk-2 vuotta lyhytaikaisen ajokortin myöntämisestä.

Autokoulukurssin voi aloittaa vuotta ennen kuin täyttää 18 vuotta.

AihepiiriTunnin aihe
1: Auton hallintaB1 Kuljettajaopetus ja oppiminen

B2 Auton toiminnan perusteet

B3 Auton ajamisen perusteet

B4 Liikennejärjestelmän perusteet
2: Liikennetilanteiden hallintaB5 Toiminta liikennetilanteissa

B6 Liikennetilanteiden hallinnan perustaidot

B7 Liikennevirrassa ajaminen

B8 Ajolinjat risteyksissä

B9 Ajovuorot risteyksissä

B10 Vuorovaikutustaidot liikennetilanteissa

B11 Ajaminen taajaman ulkopuolella

B12 Näkyvyyden riskit

B13 Pitävyyden riskit
3: Matkan hallintaB14 Ajon suunnittelu

B15 Pelivaran valinta

B16 Nopeusvalinnat
4: Yksilöllisten tilanteiden hallintaB17 Ihminen ajoneuvon kuljettajana

B18 Oman toiminnan arviointi
5: Ympäristötekijöiden hallintaB19 Vastuullinen kuljettaja

 

 

 

B-ajokortti

1586 €